Filepoltron Limited Ltd. is a investment group. Zarządza prywatnymi aktywami, których wartość sięga 60 mln PLN, inwestuje m.in. w nieruchomości, firmy farmaceutyczne oraz nowe technologie.


Jako grupa inwestycyjna operuje na rynkach Szwajcarii, Holandii, Słowacji, Polski oraz Cypru.
W Polsce z ramienia Filepoltron Limited Ltd. działa Newsberg Investments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A.

Jan Nowak

Member of the Board

Witold Gombrowicz

CEO

Jan Kochanowski

Secretary

Adam Mickiewicz

Member of the Board